Problemer i nakkeregionen kan vise sig ved:

 • Smerter i nakken, som evt. forværres, når du drejer hovedet eller ved løft
 • Stivhed i nakken
 • At du ikke kan bevæge hovedet så godt, som du plejer
 • Smerter ud i skulder eller arm
 • Nedsat kraft i arm eller fingre
 • Nedsat følesans i arm og hånd
 • En snurrende fornemmelse i arm, hånd og/eller fingre

Smerter i nakken kan være smertefuldt og er noget de fleste har oplevet. Ofte kan der være mange forskellige årsager til dine smerter.
Du kan f.eks. få ondt i nakken, hvis du gennem længere tid oplever øget belastning. Nakkegener kan ligeledes opstå hvis man gennem en længere periode har oplevet øget stress i hverdagen. Dette vil også have en betydelig indvirkning på generne i sig selv.
Overbelastning af sener, muskler og led kan også være årsag til smerter. Eksempelvis hvis du arbejder længere tid i en bestemt stilling eller oplever en akut skade.

Nogle eksempler på hovedpine kan være:

 • Spændingshovedpine: Anfald af lette til middelsvære trykkende smerter, der ofte beskrives som en stram ring omkring hovedet eller panden eller pressende fornemmelser fra nakken eller bag øjnene.
 • Migræne: Anfald med en dunkende, stærk smerte i den ene side af hovedet, som forstærkes af skarpt lys og høje lyde. Tit ledsages smerterne af synsforstyrrelser, kvalme og evt. opkastninger.

Typiske hovedpinesymptomer kan være spændinger i nakken, i tindingen eller smerter bag øjnene.
Årsagen kan nogle gange findes i nakkeregionen, evt. som et resultat af at i længere tid at have overbelastet muskler og led i nakke og skulderåg.
Inaktivitet og generel mangel på bevægelse er hyppige årsager. Hovedpine kan også opstå efter en hjernerystelse eller som følge af skader på hoved eller nakke.

Din fysioterapeut vil undersøge for mulige årsager, hvis du har hovedpine eller nakkebesvær. Ud fra det vil I sammen lægge en plan for hvilken behandlingsform der vil være bedst til dig. F.eks. kan du have behov for at ændre på din arbejdsstilling eller have brug for at være mere aktiv i din hverdag.

Undersøgelse

Din fysioterapeut vil først udføre en grundig og systematisk undersøgelse af dig, så årsagen til dine gener kan fastslås. Han eller hun vil blandt andet undersøge:

 • Mekanisk funktion og evt. påvirkning fra dette
 • Muskel- og ledfunktion omkring nakken
 • Reflekser og muskelstyrke
 • Se på eventuelle udfordringer som du oplever i dagligdagen og hvilken påvirkning det kan have

Når dit problem er indkredset, vil din fysioterapeut med specifikke tests fastslå, hvad problemet kan være. Har du eksempelvis smerter øverst i nakken, vil han eller hun undersøge præcis hvilke strukturer som kan være medvirkende til dette. I vil ligeledes have en snak om hvilke faktorer som kan påvirke smertetilstanden. Under undersøgelsen er fysioterapeuten også opmærksom på, om du fejler noget alvorligt, som kræver yderligere undersøgelse.
Fysioterapeuten vil i samråd med dig planlægge en behandling- og genoptræningsplan, så du hurtigst muligt kan blive fri for generne. Planen vil hele tiden blive optimeret, så du hele tiden kan spore fremskridt.

Din behandling kan f.eks. bestå af:

 • Gennemgang af hvad der påvirker dine smerter i hverdagen og hvad man evt. kan gøre ved dette.
 • Genoptræning/træning f.eks. holdtræning, superviseret træning, selvtræning og hjemmeøvelser. Her kan der være forskellig fokus, alt efter hvad der er fundet i undersøgelsen.
 • Smertebehandling med forskellige modaliteter. Det kan være manuel behandling, udspænding, manipulationer eller lignende.
 • En længerevarende plan for hvordan du kan undgå at det vender tilbage.