Body Awareness Therapy


Holdet ( BAT ) der via øvelser, viden om og tillid til kroppen, sigter mod at forbedre stabilitet og balance fysisk og psykisk.

BAT-øvelser foregår stående, siddende og liggende - kræver ingen forudingående kendskab eller særlige kropslige forudsætninger.
Træningen fokusere på individuelt "krops-jeg" forstået som den enkeltes evne til at hvile i sig selv, være i kontrol, velafgrænset og harmonisk i ro så vel som i bevægelse.

Selvom BAT udgør langt størstedelen af træningen kombineres den, på dette hold, alt efter det enkelte holds behov, med klassisk fysioterapeutisk træning, yoga og afspænding.
Så opfattes dine fysiske gener som overvejende relateret til dit psykiske velvære eller dit liv i øvrigt, så kunne dette hold være noget for dig!